פיקוח בניה פינוי בינוי תמא 38/2
מטעם הדיירים והנציגות

פיקוח בניה פינוי בינוי מטעם הדיירים

מלווים את נציגות הדיירים משלב קביעת והתאמת המפרטים,

פיקוח על מדידת הדירות, בחינת התב"ע ועד לפיקוח בניה בשטח

פיקוח בניה פינוי בנוי

גידי הוד לעיתון גלובס:

"שומרים על האינטרס של הדיירים"

מדריך גידי הוד ו-דה-מרקר לתמ"א 38:

"הנקודות הקריטיות להתייעצות עם מפקח בניה מטעם הדיירים"

גידי הוד פיקוח בניה פינוי בנוי

אנו הגורם המקצועי המצטרף לנציגות הדיירים והנמצא בזהות אינטרסים מוחלטת עם הדיירים.

 

בחינת המפרט הטכני לפרויקט (דירות ובניינים)

/ בחינת המפרט הטכני המוצע על ידי היזם לפרויקט פינוי בינוי והתאמתו לפרויקט

/ בחינת המפרט הדירתי כולל חומרי הגמר המוצעים כגון ריצוף, מחיצות פנים, כלים סנטריים, מערכת אלומיניום, מיזוג אוויר, מערכות חימום מים וכיוב'

/ בחינת המערכות הטכניות של הבניין (מעליות, משאבות, מערכות סולאריות וכיוב'), כולל התייחסות לשטחים ציבוריים ולחניון

/ בחינת הסכם ההתקשרות מול היזם בהיבטים טכניים / הנדסיים נדרשים

/ בחינת פרמטרים שונים הקשורים לאיכות החיים של הדיירים בפרויקט פינוי בינוי

לרבות אקוסטיקה, תנאים טרמיים, מרחב סביבתי וכדומה

מעקב ופיקוח אחר תהליך התכנון / תב"ע / רישוי של פרויקט פינוי בינוי

/ מעקב אחר פעילות היזם בשלב התכנון וקידום תהליך התב"ע

/ ביצוע פגישות עם הגורמים הרלוונטים לרבות מתכננים מטעם היזם, גורמי הרישוי

ברשות המקומית ובעלי תפקידים שונים על פי הצורך

/ דיווח שוטף לנציגות הדיירים על פי לוחות זמנים קבועים

ליווי תהליך פינוי הדירות לפני תחילת שלב הביצוע בפרויקט פינוי בינוי

/ סיוע וליווי הדיירים בתהליך פינוי הבניין להבטחת פינוי יעיל וקל ככל האפשר

/ פתרון בעיות בשטח מול היזם

/ דיווח ותקשורת שוטפים עם נציגי הבניין והדיירים

פיקוח בניה פינוי בינוי בשטח מרגע תחילת עבודות ההריסה

/ ביקורים תדירים באתר על ידי מפקח בניה מטעם חברת גידי הוד

/ פיקוח על איכות הביצוע ועל התאמת הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים שסוכמו

/ פיקוח על לוחות הזמנים של הפרויקט

/ בקרה על הגעת יועצים מקצועיים לאתר העבודות ומעקב אחר ביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות כגון בטון, אבן וכיוב'

/ דיווחים שוטפים בכתב לנציגי הדיירים: דוח ביצוע חודשי כולל התייחסות לפעילות מול צדדי ג' לרבות: ספקים שונים, חברת חשמל, תאגיד המים המקומי וכד', דוח עמידה בלוחות זמנים, דוח בקרה על איכות הביצוע

/ שילוב אמצעים טכנולוגיים בעבודת מפקח הבניה לרבות סקירה הנדסית על ידי רחפן וכיוב'
/ דו''ח בקרה דירתי (דיגיטלי) על איכות הביצוע וכנ''ל לשטחים הציבוריים והמערכות.

פרויקטים בביצוע פינוי בינוי בפיקוח גידי הוד