פיקוח בניה על תמ"א 38/1
מטעם הדיירים

פיקוח בניה מטעם הדיירים משלב תכנון פרויקט תמ"א 38/1

דרך בחירת היזם- וכלה בנוכחות מפקח בניה בשטח בשלב הביצוע

פיקוח בניה תמא 38 גידי הוד
ליווי נציגות דיירים תמא 38
מפקח בניין תמא 38 גידי הוד

גידי הוד לעיתון גלובס:

"שומרים על האינטרס של הדיירים"

מדריך גידי הוד ו-דה-מרקר לתמ"א 38:

"הנקודות הקריטיות להתייעצות עם מפקח בניה מטעם הדיירים"

פיקוח בניה צמוד בשטח פרויקט תמ"א 38 פינוי בינוי או התחדשות עירונית

/ ביקורים שוטפים באתר על ידי מפקח בניה מטעם גידי הוד פיקוח בניה וניהול פרויקטים תמ"א 38/1 תמ"א 38/2

/ פיקוח על איכות הביצוע ועל התאמת ביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים שסוכמו

/ הקפדה על נהלי הבטיחות באתר, שמירת הניקיון בבניין, הגנה על מערכות ותשתיות קיימות

  ווידוא כי הוצבה תאורה תקנית בשטח העבודות

/ פיקוח על לוחות הזמנים של הפרויקט

/ ביקור חודשי של הנדסאי בניין כולל הפקת דיווח הנדסי

/ דיווחים שוטפים לנציגות הדיירים: דוח ביצוע חודשי, דוח מעקב לוחות זמנים, דוח בקרה

  על איכות הביצוע ,פרוטוקול בקרה דיגיטלי בכל דירה.

/ סקירה הנדסית מצולמת על ידי רחפן בשלב סיום שלד הבניין

ייעוץ טכני ותכנוני בשלב המכרז מול יזם בפרויקט תמ"א 38

/ בדיקת מפרטי המכרז בהתאם לתכנון

/ בחינת חומרי גמר ואישרורם

/ בדיקת ההסכם מול היזם לווידוא שהוא כולל את ההתייחסות הטכנית הנדרשת

ליווי גמר הפרויקט תמ"א 38

/ מעקב אחר קבלת היתרי אכלוס ומגורים

/ קבלת הפרויקט מהקבלן וליווי מסירת הדירות לדיירים

/ כתיבת דוח ליקויים ותיקונים לשנת בדק

פרויקטים בביצוע תמ"א 38/1 בפיקוח גידי הוד

1
2